uluova

POLİTİKALARIMIZ

uluova

** Süt üretiminde; belirlenen toplam canlı bakteri sayısı, somatik hücre sayısı, yağ ve protein oranının müşteri ve yasal şartlara uygunluğunu stabil kılmak,

uluova

** Süt ve süt ürünleri üretiminde hijyen, gıda güvenliği ve kalite standartları dikkate alınarakkatma değerli ürün yapmak,

uluova

** Çalışanların bilgi ve becerilerini arttıracak eğitim faaliyetleri düzenleyerek, verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmak,

uluova

** Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirme yapmak ve çalışanların müşteri odaklı görev yapmalarını sağlamak,

uluova

** Yüksek hijyen koşullarında sütün tabii halini koruyarak, modern teknoloji desteğiyle doğal ve lezzetli ürünleri çevreye duyarlı ambalajlarda tüketiciye ulaştırmak,

uluova

** Sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmek, temin etmek ve uygulamak,

uluova

** Çalışan refahının gelişimini, teknik yeterliliği konusunda insan kaynağı ihtiyacını karşılanmasını sağlamak,

uluova

** İyi yaşam için süt üreten ineklerimizin sağlıklarını koruma adına, güncel ve uygun refah standartlarını sağlamak,

uluova

** Kalitenin, tüm çalışanların sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirmek, takım çalışmasını teşvik etmek, çalışanın mutluluğu ve müşteri memnuniyetini sağlamak, ölçülebilir değer olması için anketler düzenlemek, bu anket sonuçlarına göre düzeltici faaliyetlerde bulunmak,

uluova

** Çiğ Süt Üretim ve Damızlık hayvan yetiştirme faaliyetlerinin uygunluğunu etkiyebilecek risk ve fırsatları değerlendirilmesi kalite politikamız olarak belirlenmiştir.

Uluova
Uluova