Laboratuvar

Uluova, bünyesinde yer alan laboratuvarda kullandığı son teknoloji cihazlar ile çiftlikteki hayvanların sağlığı, ürettiği süt ve ürünlerinin kalitesini rutin olarak takip edebilmektedir.

Bu bağlamda, sütün kalitesi FOSS MilkoScan FT+ cihazıyla her gün düzenli olarak takip edilmektedir. Bu cihaz yağ, protein, kuru madde, somatik hücre sayısı, üre gibi 12 parametreyi analiz edebilmektedir.

Diğer yandan kalsiyum, magnezyum, üre, BHBA, NEFA ve Karaciğer enzimleri gibi parametrelere bakılarak hayvanların metabolik profilleri takip edilirken, hastalıktan ari çiftlikteki hayvanların düzenli aralıklarla salgın hastalık takibi ve taraması yapılmaktadır.

Bunlara ek olarak, mikrobiyoloji bölümünde bakteri- mantar izolasyonu, identifikasyonu ve buna göre antibiyogram analizleri yapılarak hayvan sağlığı yakından takip edilmektedir.

Hayvan sağlığını ve süt kalitesini etkileyen diğer parametre ise yemlerdir. Çiftliğe gelen her hammadde analiz edilerek hammaddeye ait nişasta protein gibi değerler takip edilmektedir.

Uluova Çiftliği’nde sürü yönetimi genetik parametrelere göre yürütülmektedir. Moleküler biyoloji bölümünde PCR ile hedef alınan süt protein genleri çalışılarak hayvan ıslahı yapılmaktadır.

Uluova
Uluova
Uluova