Bitkisel Üretim

Çiftlik hayvanlarının enerji ve protein ihtiyaçlarının büyük bir kısmı tahıllarla karşılanır. Rasyondaki toplam enerjinin %80'i ve toplam proteinin %50'den fazlası tahıllar tarafından sağlanır. Dünyada mısır, insan gıdası ve hayvan yemi olarak tüketilmenin yanı sıra, nişasta, şurup, bira ve endüstriyel alkol yapımında kullanılır.

Ülkemizde mısır üretimi, tahıllar arasında buğday ve arpadan sonra üçüncü sırada yer alır. Uluova Çiftliği, yıllık olarak 18.000 ton silajlık mısır üretimini gerçekleştirir. "Yaşat ki yaşayasın" felsefesini benimseyerek, kırsal kalkınma önceliği ve hassasiyetiyle, bölge çiftçileriyle sözleşmeli tarım ve iyi

tarım uygulamalarını benimser. 2017 yılından bu yana, Uluova'nın ürettiği veya sözleşmeli tarımla ürettiği ürünler aşağıdaki gibidir:

- Yemlik mısır üretimi
- Silajlık mısır üretimi
- Silajlık tritikale üretimi
- Buğday üretimi
- Yonca üretimi
- Mısır flake üretimi

Bu şekilde, Uluova Çiftliği, hem üretim kapasitesini artırıyor hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarına olan bağlılığını sürdürüyor.

Uluova
Uluova
Uluova