HERKESİN BU SÜTE İHTİYACI VAR!

Bugün, sağlıklı ve iyi yaşamı desteklemek adına verdiğimiz bu emeklerimizi Uluova markamızla süt ve süt ürünleri pazarına sunmaktan gurur duyuyoruz. Biz Türkiye'nin TÜBİTAK onaylı ilk A2 sütünü üretiyor, bu zamana kadar tüketiciye hiç sunulmamış %100 A2 protein içeren süt ve süt ürünlerini ülkemizle buluşturmak için çalışıyoruz.

A2 Süt Hakkında Merak Edilen 15 Soru 15 Cevap

A2 Süt ve
Genetik

Kesinlikle doğal bir süttür! Günümüzde süt tüketimi ile ilişkili olarak pek çok sindirim problemi ve bazı hastalıklar yaşanmaktadır. Sütün sayısız faydasına rağmen birçok kişi yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle süt ve süt ürünlerini günlük diyetlerinden çıkarmak zorunda kalmaktadır. Bu açıdan, küresel boyutta yeni alternatif arayışlar başlamıştır.

Bu arayışta genetik bilimin keşifleri, dünyada yalnızca A2 süt proteinine sahip ineklerin olduğunu ortaya koymuştur. Genel inek popülasyonu içinde çok az sayıda da olsa bu ineklerden elde edilen A2 süt, doğal yani mutasyon geçirmemiş ineklerin sütüdür. Dolayısıyla A2 süt proteinleri, doğal yapıları nedeniyle sindirim sorunu oluşturmaz.

Bundan 10.000 yıl önce inekler, yalnızca “A2 Süt” veriyordu. İnsanlar binlerce yıl A2 süt özellikli inek sütleriyle beslendi, kendi metabolizmasına uygun bu sütü kolayca sindirebildi. Ancak zamanın ve çevrenin etkisiyle bazı ineklerde bir mutasyon oluştu. Sütlerinin içindeki bir protein yapısı olan beta kazein zincirindeki 67. aminoasit, mutasyona uğrayarak değişti. Bu değişim, sütlerin içeriğini de değiştirdi. Dolayısıyla insana olan faydasını da olumsuz etkiledi. A1 sütü içenlerde sindirim güçlüğü oluşuyor, sindirilirken ortaya çıkan zararlı bileşenler nedeniyle genel sağlığını da etkileyecek bazı olumsuzluklar yaşanıyordu. Zamanla A1 mutasyonu daha çok sayıda inekte görüldü, daha yaygın ve baskın hale geldi.

Bu nedenle insan doğasına uygun A2 süt üreten inek sayısı da giderek azaldı. Genetik bilimcilerin ineklerdeki 67. aminoasit mutasyonunu keşfine kadar ineklerin “A1 süt mü, A2 süt mü” verdiği hiç bilinmedi. Günümüzde, şanslıyız! Bugün inekleri ve sütlerini “ata süt mü yoksa mutasyona uğramış süt mü” olduğunu bilimsel olarak tespit edebiliyoruz. A2 sütün tarih boyunca süregelen evrimle değişime uğramamış, süt olduğunu biliyoruz!

Mutasyona uğramış A1 sütteki yapısal değişiklik vücudumuzun alışkın olmadığı bu sütün zor sindirilmesine ve sindirim sonucu morfin benzeri bir yapının (BCM-7) oluşmasına neden olmaktadır. -BCM-7 bağırsak bariyerinden geçerek kan dolaşımına katılır ve başta sinir sistemi olmak üzere birçok organ sistemine zarar verebilir. A2 süt, A1 sütün bu zararları olmadan, sütün sınırsız faydalarından yararlanma fırsatı sunan tarihten gelen sağlıklı ve lezzetli süttür.

Evet. Sütte bulunan en yüksek miktardaki proteinler kazeinlerdir. Birçok önemli fonksiyonu olan bu proteinler A1 ve A2 sütte yapıları farklıdır. Genetik bilimciler tarafından A1 ve A2 tanımı, kazeinlerin farklı varyantları olması nedeniyle yapılmıştır. A1 ve A2 varyantları arasındaki fark, amino asit zincirlerindeki tek bir amino asit farklılığından kaynaklanmaktadır.

Son yıllarda gerçekleştirilen genetik çalışmalara göre, A1 β-kazein aleline sahip inekler A1 inek, A2 β-kazein alleline sahip inekler ise A2 inek olarak isimlendirilmektedir. İki alelden oluşan bu varyantlar, β-kazein geni için A1/A1 (yalnızca A1), A1/A2 (hem A1 hem A2) ya da A2/A2 (yalnızca A2) şeklinde olabilmektedir. Ayrıca, bu varyantlara bağlı olarak üretilen süt de A1 veya A2 süt olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak yalnızca A2/A2 genine sahip bir ineğin ürettiği süt “%100 A2 süt” olarak tanımlanmaktadır.

67. amino asit zincirlerinde görülen mutasyon, A1 ve A2 β-kazeinlerinin protein yapılarını, sindirilme noktaları ve oluşturdukları metabolitleri birbirinden farklılaştırmıştır. Özellikle A1 sütün sindirimi sırasında β-kazomorfin-7 (BCM-7) isimli peptit açığa çıkarken, A2 tip protein tüketildiğinde ise β-kazomorfin-9 (BCM-9) açığa çıkmaktadır. BCM-7 molekülü, BCM-9’a göre daha küçük ve kararsız bir yapıya sahip olduğundan A1 sütü tüketildiğinde, oluşan morfin benzeri peptit mide-bağırsak bariyerini geçerek vücutta dolaşıma girmektedir.

A2 sütünün sindiriminde ise böyle bir durum görülmemektedir. Literatürde A1 ve A2 süt ile ilgili birçok bilimsel çalışma bulunmaktadır ve bu çalışmalara göre A2 süt, A1 süte göre daha kolay sindirilebilmektedir. Özellikle laktoz intoleransına sahip bireylerin A2 süt tükettiğinde, A1 süt içtiği zaman oluşan görülen intolerans semptomlarının azaldığı saptanmıştır.

A2 Süt ve
Üretim

Hayır! A2, süt ineğin sahip olduğu beta-kazein genine bağlı olarak üretilir. Tüm inek ırklarında A1 ve A2 süt veren inekler vardır. Ancak A1 süt veren inekler sayısal olarak çoğunluktadır. İneklerin ya da sütlerinin görünüşlerinden sütün A1 ya da A2 olup olmadığı anlaşılamaz. Cinsleri ne olursa olsun, içlerinden A2 süt veren inekler yalnızca genetik analiz yapılarak bilimsel olarak ayrıştırılabilir.

Sütün mutasyona uğramamış orijinal ilk hali olan A2 süt, hiçbir genetik müdahalede bulunmadan sadece doğal yollarla üretmek mümkündür. O nedenle sağlıklı ve doğal süt için ilk adım, A2 süt veren ineklerin saptanmasıdır. Ancak bu ayrımı genetik uzmanları yapabilir. Genotipleme çalışmaları ile A1 ve A2 inekleri birbirinden ayrılması için ineklerden kan örneği alınır, kandan izole edilen DNA örnekleri PCR metodu ile analiz edilir, genetik analiz sonucunda yüzde 100 A2 süt veren inekler bilimsel olarak saptanmış olur.

Genetik olarak A2 olduğu tespit edilen ineklerden elde edilen sütler LC-MS ve Elisa yöntemiyle ile analiz edilir. Test edilen sütlerin içerisinde mutant beta kazein yerine sadece A2 beta kazeinin olduğu bilimsel olarak doğrulanır.

İnekler genetik olarak sütlerinde A1 ve A2 süt proteini içermesi nedeniyle ikiye ayrılırlar. Dünya üzerinde A1 süt üreten inekler daha çok sayıdadır. A2 süt üreten inek sayısı ise çok daha azdır. Mutasyona uğramamış inekler, doğal süt yani A2 süt üretirler. Ancak bu ineklerin A2 proteinine sahip olup olmadıkları sütüne bakılarak anlaşılmaz, mutlaka genetik analizlerle doğrulanması gerekir.

Çanakkale’de bulunan Uluova Çiftliği’ndeki ineklerin genetik analizleri yapılmış, yüzde yüz A2 sütü verdikleri bilimsel olarak doğrulanmıştır. Uluova'nın ürünleri, Uluova Çiftliği’nin yüzde yüz A2 süt veren ineklerinden elde edilmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek, TÜBİTAK MAM onaylı A2 proteinine sahip sütü, ULUOVA markası ile tüketicilere sunulur.

A2 Süt ve
İyi Yaşam

A2 süt geleneksel süte kıyasla yapısındaki 67. amino asitten kaynaklanan fark nedeniyle daha fazla prolin amino asidine sahiptir. 1 litre A2 sütün içinde A1 süte göre yaklaşık 200 mg prolin daha fazla bulunur. Bu sayede A2 süt içen kişilerde kan şekeri ve glikojen seviyelerinin korunarak dayanıklılığın daha uzun sürdüğü dolayısıyla bu kişilerde egzersiz performansının yükseldiği görülmüştür. A2 süt, sütün tüm besin değerlerine sahip olmasının yanında kolay sindirilebilir olması ve daha fazla prolin içermesi nedeniyle dayanıklılığa yönelik spor yapanlar başta olmak üzere tüm sporcular için faydalıdır. A2 süt, sporcular tarafından da egzersiz sonrası kolay enerji kaynağı olarak da tüketilebilmektedir.

Birçok kişi, süt tüketimi sonrasında sindirim sorunları yaşar ve bu sorunların çoğu laktoz intoleransı ile ilişkilendirilir. Fakat laktoz inteloransı olduğu düşünülen kişiler, laktozsuz süt içtiğinde de sindirim sorunları yaşayabilmektedirler. Bu durumun sebebi geleneksel A1 sütün sahip olduğu mutasyonlu beta-kazein yapısıdır. Bu, bilim dünyasında “Belki de sorun, laktozdan kaynaklanmıyordur” düşüncesini doğrulayan bir durumdur. Mutasyona uğramamış, sütün ilk hali olan A2 süt, klasik sütlere göre içerdiği doğal beta-kazein ile kolay sindirilebilir bir süt olarak öne çıkmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda laktoz intoleransına sahip kişilerde, A2 süt tüketildiğinde intolerans semptomlarının azaldığı saptanmıştır.

Evet. A2 süt; daha kolay sindirilebilir, tüketildiğinde halsizlik, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına neden olmaz. Bunun nedeni ise mutasyona uğramamış ineklerden elde edilen sütü olması içeriğindeki beta-kazein’in (süt proteini) doğal olmasından kaynaklanır. Bu sayede tüketiciler sütün sınırsız faydasından herhangi bir sindirim zorluğu çekmeden faydalanabilirler.

Prolin miktarını yüksek olması nedeniyle sporcular için çok ideal bir besindir. Sporcularda dayanıklılık gücünü artıran A2 süt, A1 sütle kıyasla yapısındaki 67. amino asitten kaynaklanan fark nedeniyle daha fazla prolin amino asidine sahiptir. 1 litre A2 sütün içinde A1 süte göre yaklaşık 200 mg prolin daha fazla bulunur.

Bu sayede A2 süt içen kişilerde kan şekerini ve glikojen seviyelerinin korunarak dayanıklılığın daha uzun sürdüğü görülmüştür, dolayısıyla bu kişilerde egzersiz performansının yükselmektedir. A2 süt, sütün tüm besin değerlerine sahip olmasının yanında kolay sindirilebilir olması ve daha fazla prolin içermesi nedeniyle dayanıklılığa yönelik spor yapanlar başta olmak üzere tüm sporcular için faydalıdır. A2 süt, sporcular tarafından da egzersiz sonrası kolay enerji kaynağı olarak da tüketilebilmektedir.

Evet. Zengin besin içeriği sayesinde insan sağlığı için çok önemli biyolojik fonksiyonlara sahip olmasına rağmen A1 süt, ilerlemiş yaşta olan çoğu kişide sindirim sorunlarına yol açmaktadır. A2 süt ise herhangi bir sindirim problemine sebep olmadan zengin içeriğiyle ile yaşlıların sağlığını olumlu yönde destekler.

Evet! Süt, çocukların büyüme ve gelişimini desteklenmesi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyduğu enerji ve besin içeriğini sağlar. A2 süt tüm bunları sağladığı gibi ayrıca daha kolay sindirilebildiğinden ve tüketildiğinde halsizlik, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim sorunlarına neden olmadığından çocuklar için ideal süttür.