İnsan Kaynakları

* Çalışanların seçimi, yerleştirmesi ve gelişiminin, kişilerin bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun yapılması,
* Adil ve uygun ücretlendirme sağlanması,
* Kurum içinde performansı artıracak uygulamaların sağlanması,
* Çalışanların görevlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için gerekli şartların sağlanması,
* Çalışma düzeni, kuralları, uygulamaları, tatiller, izinler, sigorta hakları, yönetim vb. gibi çalışan ilişkileri ile ilgili her türlü konuda çalışana bilgi verilmesi ve danışmanlık sağlanması konularındaki İK politikaları ve prosedürlerini kapsar.
* İnsan Kaynakları yukarıdaki tüm konularda ırk, cinsiyet, ulus, yaş, din, politik görüş farkı gözetmeksizin özel yaşama ve tüm vatandaşlık haklarına saygılı davranma ilkesi doğrultusunda çalışmalarını yürütür. Buna ek olarak;
* Çalışanlara ailenin bireyleri olduklarını ve değerli olduklarını hissettirmek,
* Sürekli gelişme imkanı yaratarak eğitimler ile desteklemek,
* Çalışan bağlılığı adına çalışmalar yapmak,
* İyi yaşam olanakları kapsamında çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz olup, danışmanlık alarak ruh, beden ve zihin sağlığını desteklemek,
* Kütüphane varlığımız ile kişisel ve mesleki gelişimleri desteklemek,
* 'İyi çalışma ortamı, mutlu çalışanlar' sloganıyla, çalışma arkadaşlarımız ile birlik ve beraberliği sürdürülebilir kılmak, çalışma ortamının farklılığını spor salonu ve sauna hizmetleri ile desteklemek,
* Mükemmeliyetçi bakış açımızı tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilklerin Uluova’sını daha da ileriye taşımak insan kaynakları departmanımızın asli amacıdır.

Uluova insan kaynakları