Misyonumuz:

İnsanların temel gıda ihtiyaçlarının en önemlisi olan süt üretmeyi ve damızlık hayvan yetiştirmeyi gaye edinen firmamızın misyonu; eğitimli, fedakar,  gayretli çalışanları ve en modern teknik alt yapı ile verimlilik ve kalite esaslarına dayalı, hijyen kurallarına bağlı, çevreye duyarlı, kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk ilkesinden hareketle, çalışan ve üst yönetimin beklentilerini sağlamakla birlikte ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz:

Süt üretim endüstrisindeki gelişmeleri takip ederek modern alt yapımızı daha da geliştirmek, markamızın piyasada tanınmasını sağlamak, yüksek maliyet ve fire unsurlarını azaltarak verimliliği yükseltmek ve çiftlikten tüketiciye ulaşmak için yeni üretim tesisi kurmaktır.

Kalite Politikamız:

 

Uluova Süt İşletmemizde, sağlıklı ve doğal süt üretmek, damızlık hayvan yetiştirmek amacıyla;

 

1- Süt üretiminde; belirlenen toplam canlı bakteri sayısı, somatik hücre sayısı, yağ ve protein oranının müşteri ve yasal şartlara uygunluğunu stabil ve kararlı kılmak,

2-Kalitenin, tüm çalışanların sorumluluğu olduğu bilincini yerleştirmek, takım çalışmasını teşvik etmek, çalışanın mutluluğu ve müşteri memnuniyetini sağlamak, ölçülebilir değer olması için anketler düzenlemek, bu anket sonuçlarına göre düzeltici faaliyetlerde bulunmak, 

3-Çalışanların bilgi ve becerilerini arttıracak eğitim faaliyetleri düzenleyerek, verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmak,

4-Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli iyileştirme yapmak ve çalışanların müşteri odaklı görev yapmalarını sağlamak,
5-Sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmek, temin etmek ve uygulamak, 

6- Süt Üretim ve Damızlık hayvan yetiştirme faaliyetlerinin uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatları değerlendirilmesi kalite politikamız olarak belirlenmiştir.