Uluova Süt Tic. A.Ş İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uluova Süt Tic. A.Ş tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet sahamız içerisindeki giriş-çıkış bölümleri, iç bölümlerde; idari bölüm, üretim bölümü, sağımhane, revir bölümü, kuru doğum alanı, gübre çukuru, atölye, ekipman bölümü, elektrik odası, düve bölümü, su arıtma bölümü, ayak bakım bölümü, ham madde bölümü, nizamiye bölümü, su deposu, su filtreleme bölümü, süt tankı, kütüphane, yemekhane, bahçe, sevkiyat bölümü, dinlenme alanları, depolar, dış cephe ve otopark alanlarında olmak üzere 98 güvenlik kamerası ile hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması ve amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Üvecik Köyü Sivritepe Mevkii No:16 Uluova Çiftliği Ezine/Çanakkale adresine yazılı olarak iletebilir.